Aminokwasy i układ odpornościowy

Wszyscy mówią o układzie odpornościowym, ale jak on właściwie działa?

Zanim omówimy bardzo ważną rolę jednostki Aminokwasy w kontekście układu odpornościowego, następuje krótka Przegląd przez Struktura i funkcjonowanie układu odpornościowego.

Bez układu odpornościowego nie ma szans na przeżycie. Bez układu odpornościowego śmierć z powodu zewnętrznych najeźdźców, czyli infekcji, jest nieunikniona.
Niektóre komórki, przede wszystkim limfocyty, pełnią bardzo ważne funkcje w tym systemie. Ich zadaniem jest rozróżnianie między przyjacielem a wrogiem. Dlatego uczą się rozpoznawać niemal nieskończoną liczbę obcych najeźdźców i rozwijają w tym kierunku doskonałą pamięć. Rozpoznają starych wrogów i nawet po długim czasie, po raz drugi i ten sam intruz nie ma już szans.

W praktyce oznacza to, że jesteśmy odporni na wiele infekcji, które kiedyś przeszliśmy, tzn. nigdy więcej na nie nie zachorujemy. Uważamy to za rzecz oczywistą, ale nadal jest to niezwykłe osiągnięcie organizmu.

Różne rodzaje układów odpornościowych:

  • Wrodzony układ odpornościowy
  • Nabyte układy odpornościowe

1. wrodzony układ odpornościowy

Składa się zasadniczo z następujących elementów:

Bariery naturalnetworzona przez górną warstwę komórek w układzie oddechowym i pokarmowym.

Białe krwinkiSą to limfocyty, granulocyty i monocyty. Działają one jak komórki wymiatające, otaczając najeźdźcę i unieszkodliwiając go.

Czynniki humoralneSą to różne białka, które są produkowane w odpowiedzi na inwazje, takie jak interferony i lizozymy.

Komórki dendrytyczneWiążą one antygeny i przedstawiają je specjalnym komórkom obronnym, na które mogą one reagować w specyficzny sposób.

Wrodzony układ odpornościowy reaguje bardzo szybkoale nie jest specyficzna i nie ma efektu pamięci. Jeśli oznacza to, że włamanie nie może zostać w pełni wykryte, ->. Nabyte układy odpornościowe na scenę

2. nabyty układ odpornościowy

Nabyty układ odpornościowy składa się z następujących elementów:

Limfocyty T: Tworzą one specjalne przeciwciała, tzw. immunoglobuliny, które mogą neutralizować inwazję mikroorganizmów.

Limfocyty B: Mogą one eliminować inwazje za pomocą toksyn, np. aktywować cytokiny lub inne komórki odpornościowe

Większość tych dwóch typów komórek jest przechowywana w śledzionie i węzłach chłonnych. Niektóre z tych komórek na żywo szczególnie długo, ponieważ jako tzw. komórki pamięciowe zapamiętują one określonych intruzów i w ten sposób natychmiast ich eliminują. Oba systemy odpornościowe mogą funkcjonować tylko wtedy, gdy dostępna jest wystarczająca ilość aminokwasów do syntezy białek obronnych.

Dla dobrze funkcjonującego układu odpornościowego ważne jest odpowiednie zaopatrzenie w aminokwasy.

Zwłaszcza w okresie przeziębień układ odpornościowy jest stale obciążony i musi działać jak najlepiej. Każdego dnia atakują nas wrogie bakterie i wirusy. Nawet kiedy jemy lub pijemy, do naszego organizmu dostają się niezliczone patogeny. Każdy dotyk może narazić nas na kontakt ze szkodliwymi mikroorganizmami w Kontakt przynieść.

Układ odpornościowy to siła ochronna naszego organizmu, która dzień i noc czuwa, by inwazje nie wyrządziły szkody naszemu ciału. Organizm musi jednak być w stanie unieszkodliwić wrogów wewnętrznych, takich jak zdegenerowane komórki. Układ odpornościowy potrafi rozpoznawać takie obce i niepożądane komórki, unieszkodliwiać je i usuwać z organizmu.

Przy często nawracających infekcjach organizm sygnalizuje nam, że układ odpornościowy jest przeciążony. Ważny warunek dobrego funkcjonowania można stworzyć po prostu przez dostarczenie organizmowi wystarczającej ilości materiałów budowlanych do wykonywania różnych zadań.

Aminokwasy odgrywają ważną rolę dla układu odpornościowego

Liczy się zrównoważony skład i przemyślane dozowanie.

pl_PLPolski